Bilder

Bilder från några av våra anläggningsarbeten:

Plattläggning

Trädgård utan gräsmatta (innan anläggning)

Trädgård utan gräsmatta (utläggning av stenmjöl)

Trädgård utan gräsmatta (avvägning)

Trädgård utan gräsmatta (färdigt)

Trädgård utan gräsmatta (färdigt)

Utläggning av rullgräs

Rabatt med kantmur

Baksida innan anläggning av stenterass och plank

Baksida med stenterass, plank och mur av storgatsten

Trädbeskärning

Plattläggning på en balkong

Japansk inspererat

Mer japansk inspererat

Anläggning av kompassros

Kompassrosen börjar ta form

Jenny lägger de sista stenarna

Avvägning av stengången mot kompassrosen

Plantering av träd

Rosenrabatt med gångar av vit stenkross

Rabatt plus plank

Spaljebygge

Spaljebygge

Spaljebygge

Stenläggning av en förut asfalterad garageinfart

Staketbygge

Stengång plus häck

Stengång

Trapp och terass

Trapp i natursten

"Paddning" för växthus

Utläggning av rullgräs

Utläggning av rullgräs

Utläggning av sedum-mattor på pooltak

Utläggning av sedum-mattor på pooltak

Nyplantering av husrabatt

Nyplantering av husrabatt, färdig

Beskärning av Tuja

Tuja efter beskärning

Beskärning av bok

Rabatt i sluttning

Rabatt i sluttning

Ogräsrensning

Häckbeskärning